Yogadokter Coen van der Kroon gaat dieper in op de vraag: is ayurveda een wetenschap? En zoja, op welke manier dan?

Ayurveda: volwaardige medische wetenschap

Ayurveda is een onderdeel van een groep wetenschappen die al heel vroeger aan universiteiten in India onderwezen werden. We hebben het dan over drieduizend tot vierduizend jaar geleden. Ook nu wordt ayurveda aan Indiase universiteiten onderwezen als medische wetenschap. Die wetenschap heeft een volledig en onafhankelijk systeem van logisch denken. Bovendien omvat ayurveda ook een concrete geneeskundige praktijk, en is het dus een echte toegepaste wetenschap.

De vijf elementen

Een sleutel in de klassiek wetenschappelijke onderbouwing van ayurveda zijn de 5 elementen: ether (ook wel ‘ruimte’ genoemd), lucht (soms ook wel ‘wind’ genoemd), vuur, water en aarde.

Deze elementen zie je in alle culturen terugkomen; ze spelen overal en altijd een rol. In modern wetenschappelijke termen zijn deze sleutelprincipes te vertalen als: nucleaire energie (ether/ruimte), elektrische energie (lucht), stralingsenergie (vuur), chemische energie (water) en mechanische energie (aarde).

[table “” not found /]

Ayurveda heeft zich verfijnd en gespecialiseerd in een praktische toepassing van deze sleutelprincipes – waarmee iedereen voortdurend te maken heeft – in het dagelijkse leven, met name wat betreft dieet, leefstijl, remedies en behandelmethoden. Laten we een voorbeeld bekijken: het element lucht als leidende sleutel bij massage.

Voorbeeld: het element lucht

We zullen hier wat dieper ingaan op het element lucht. Lucht is volgens ayurveda verbonden met het orgaan van de tast – de huid dus. De huid is een zeer poreus orgaan dat elke vorm van beweging, nadering en druk kan voelen. De tast en voelen is daarmee een belangrijk zintuiglijk orgaan, en wordt ‘geregeerd’ door het element lucht.

Aanraking – of aangeraakt worden – is daarmee de passieve keerzijde van de tastzin, en aanraking van de huid betekent dus een directe interactie met het element lucht in het lichaam (lees meer over vata dosha).

Niet alleen aanraking op zich beïnvloedt het element lucht, maar ook – en misschien wel juist – de manier waarop de aanraking plaats vindt. Massage van de huid gebeurt in ayurveda vooral met olie. En olie heeft weer alle eigenschappen die lucht en vata dosha tot rust en in evenwicht kunnen brengen. Zo werkt in een notendop de ayurvedische manier van logisch en wetenschappelijk denken. En al duizenden jaren beproefd in en gestaafd door de praktijk.

kijk ook: de yogadokter over de huid

Over De Yogadokter

Of het nu hoofdpijn is, stress of huidverzorging – Yogadokter Coen van der Kroon geeft praktische tips aan de hand van yoga en ayurveda. Hij laat zien dat deze wetenschappen, die duizenden jaren oud zijn, nog altijd actueel zijn en praktisch toepasbaar.