Vijay Gopala: ‘Yoga omvat alles’

Opgeleid in de yogaleer door zijn vader, verspreidt Sri Vijay Gopala yoga in India en de rest van de wereld. Yoga Gita is de naam van zijn opleidingsinstituut. Vanaf zijn vroege jeugd bestudeert Gopala de klassieke geschriften van India; de Veda’s, de Upanishads, de Bhagavad Gita. Vanuit nieuwsgierigheid naar ons bestaan staat hierin de betekenis van het leven centraal. Een vraaggesprek met Sri Vijay Gopala over het belang van yoga in ons leven.

Yogisan: Welke betekenis heeft yoga in het dagelijks leven?

Vijay Gopala: Laten we eerst het dagelijks leven analyseren. Dit bestaat uit meerdere aspecten: uit het beoefenen van sport, uit een sociaal leven, financiële beslommeringen, het op orde houden van je huis, onderwijs, een baan. Het dagelijks leven kent vele gezichten. De schoonheid van yoga is dat het deel uitmaakt van alles, dat het aanwezig is in alle facetten van het leven: fysiek wordt je er sterker van, het heeft een positieve invloed op je gezondheid, maar het is ook aanwezig in de inrichting van je huis, de interactie met anderen. Yoga is aanwezig in iedere expressie van leven.

Welke bijdrage levert yoga aan het dagelijks leven?

Vijay Gopala: Het beoefenen van yoga beïnvloedt de manier waarop je in het leven staat. Doordat yoga je geest rustig maakt, heb je meer ruimte en liefde en dat zal zich ook vertalen in de inrichting van je omgeving, zoals je huis. In het sociale leven is het communiceren met anderen van belang. Alle problemen ontstaan omdat de mensen vanuit hun ego handelen. Het ego brengt angst en andere negatieve emoties met zich mee, waardoor je niet alleen problemen voor anderen creëert, maar ook voor jezelf. Door yoga leer je hoe je in een egoloze staat kunt opereren, leer je hoe je eenheid bereikt, hoe je vanuit compleetheid in het leven kunt zijn.

Yoga maakt je geest rustig

Hoe gaat dat in zijn werk?

Vijay Gopala: Het belangrijkste aspect van yoga is dat het inwerkt op je mind. Yoga omvat alles en heeft ook effect op alles. De staat van je mind heeft invloed op alle aspecten van je dagelijks leven, je handelt vanuit je mind; zowel sociaal, financieel, religieus als communicatief.

Het belang van yoga is dat het kan bijdragen aan de samenleving door de manier waarop de mind wordt gevormd. De mind van het individu beïnvloedt de inrichting van onze maatschappij. Iedereen draagt bij aan het collectief en dus aan onze planeet.

Vijay Gopala (Beeld: Yogagita.org)
Vijay Gopala (Beeld: Yogagita.org)

Hoe kan yoga een oplossing bieden?

Vijay Gopala: Als we naar de geschiedenis kijken, kunnen we niet trots zijn op de beschaving. Denk aan de wereldoorlogen, de massamoorden en de terroristische aanvallen. We hebben altijd problemen op deze planeet. Yoga biedt daarvoor een oplossing. Als liefde en affectie worden verspreid, is er geen wreedheid. Onze mind wordt gevoed door wat we waarnemen; alle zintuigen spelen daarbij een rol. Iedereen neemt alles op een andere manier waar en daarnaast wordt de mind ook gevoed door verschillende waarnemingen. De mind ziet, ruikt en voelt verschillende dingen.

Yoga is de mind in het moment brengen

Wat doet de mind met de waarneming?

Vijay Gopala: De dingen bestaan naast elkaar, het kopje naast een appel. Zonder onderscheidingsvermogen is er geen mind. De verschillen proberen wij te benoemen en dat betekent dat er een splitsing ontstaat, een scheiding tussen het een en het ander. In het leven doen wij daarmee ervaring op. De mind creëert zelf niets, hij slaat op wat de zintuigen waarnemen. Vanuit de verschillen ontstaat het ego. En de mind heeft een beperking: hij kan niet uitdrukken wat hij niet heeft waargenomen.

Wat doet yoga met de mind?

Vijay Gopala: Yoga is de mind in het moment brengen. Yoga brengt de geest tot rust, en vanuit die stilte kom je tot wijsheid. Ego is het resultaat van verschillen, liefde is het resultaat van eenheid. En liefde valt te leren. Als de geest in het moment verkeert, is er slechts eenheid. Eenheid is in het moment. Het doel van yoga is om de geest naar het moment te brengen. In het moment bestaat liefde en als de mind dat ervaart kan hij daar uitdrukking aan geven. En dat betekent een transformatie voor alle mensen. Yoga leert liefde.

Yoga leert liefde

Kan yoga de wereld veranderen?

Vijay Gopala: Als de mind tot rust komt in het moment, ervaar je eenheid en liefde is het resultaat daarvan. Als de mind de eenheid ervaart, kan hij ook liefde tot uiting brengen. Compassie is het gevolg van liefde; en als steeds meer mensen vanuit compassie leven verandert onze leefwereld, dan vindt er een transformatie plaats.

Wanneer yoga een plek zou krijgen in het onderwijs, dan kan de wereld veranderen. Er is geen andere methodologie dan yoga om deze eenheid te ervaren.
Theoretisch kan je leren om liefdevol te zijn, om compassie te hebben met anderen, maar wanneer je de eenheid niet zelf ervaren hebt, blijft het een theoretisch verhaal. Vanuit de eigen ervaring kan je compassie in praktijk brengen.

Meer informatie: yogagita.org

Corine Lepoutre is mindfulnesstrainer bij de Mindful Academy en freelance journalist, waaronder hoofdredacteur van Tijdschrift voor Yoga. Haar mediacarrière begon bij de landelijke radio en regionale tv en liep via de reisjournalistiek en videoproducties naar webjournalistiek. De focus ligt nu op mindfulness, yoga en spiritualiteit. Corine wil zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de positieve effecten van het beoefenen van aandachttraining en yoga. Bij Yogisan richt ze zich op mindfulness, interviews met yogi’s, reportages en videoproducties.