De meest complete yoga website van Nederland
Yogisan is een project van Ayurherba B.V. Lelystad. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van Holistic Health Products B.V. (hierna ‘Ayurherba’).

Ayurherba acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Ayurherba houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Ayurherba B.V., Merwede 30, 8226NA Lelystad. De door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Ayurherba B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, een abonnement afsluit voor een van onze promotiemiddelen, een publicatie bestelt, je interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact hebt met Ayurherba B.V..

De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten. Ayurherba B.V. kan deze gegevens uitwisselen* met haar dochterprojecten waaronder worden verstaan:

 • Yogisan.nl,
 • Pranayur.nl,
 • Holisan B.V.,
 • Gezondmarkt.nl,
 • Ayurvedaconsult.nl,
 • Bioce.nl

Ayurherba verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jouw gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

 • Als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Ayurherba B.V.;
 • Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Ayurherba B.V.;
 • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om Ayurherba-websites en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

* E-mailadressen worden uitsluitend verzameld en verwerkt door het dochterproject waarmee je een klantrelatie hebt, of aan wie je expliciet toestemming hebt gegeven. E-mailadressen worden niet onderling uitgewisseld tussen Ayurherba-dochterprojecten.

Afmelden

Ayurherba B.V. houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij [email protected] of schriftelijk bij onze Klantenservice, Postbus 242, 8200 AE Lelystad. Je afmelding voor het gebruik van je postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 10 werkdagen door Ayurherba B.V. verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat je nog enkele berichten ontvangt nadat je je hebt afgemeld.

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt je eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar onze Klantenservice, Postbus 242, 8200AE Lelystad of een e-mail aan [email protected]

Beveiliging

Ayurherba B.V. handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Bedrijfsoverdracht

Indien Ayurherba B.V., onderdelen of activa van Ayurherba B.V. worden overgedragen aan een derde, zullen je persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Ayurherba B.V. zal je daarvan in kennis stellen waarbij de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Gebruik van Cookies

Ayurherba B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen, die ons in staat stellen het comfort en gebruikersgemak van de bezoeker te verhogen. Voor meer informatie over de cookies die worden geplaatst verwijzen wij je naar ons cookiestatement.

Ayurherba B.V. en andere websites

Op de sites van Ayurherba B.V. tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Ayurherba B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Ayurherba B.V., Klantenservice, Postbus 242, 8200AE Lelystad of een e-mail aan [email protected]

Wijzigingen

Ayurherba B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Ayurherba B.V..