Onze vitale energie als bron van Licht

Door Tara Visser

Je hebt vast weleens gehoord van levensenergie of Chi. Er is in ieder levend wezen altijd een onderliggende stroom van energie aanwezig die ervoor zorgt dat belangrijke levensprocessen doorgang blijven vinden.

Een bron van energie die ervoor zorgt dat ons lichaam tot leven komt, dat wij ademen, kunnen bewegen, voelen en denken.

Prana, energie

In de oude Yogageschriften wordt deze bron beschreven als een hele verfijnde  energie ook wel  prana genoemd. Prana is een woord uit het Sanskriet en vrij vertaald betekent  prana  ‘vitale energie of levenskracht’. Prana is niet te vergelijken met de lucht die wij inademen noch met de elektrische activiteiten van ons zenuwstelsel. Prana is niet zichtbaar noch meetbaar. Het vloeit als een onophoudelijke stroom van Licht door ons hele systeem. Je kunt het gewaar worden in totale ontspanning of als je ‘gericht’ ademt. Onze dagelijkse manier van doen is helaas niet afgestemd op het ervaren van zoveel subtiliteit.

Naarmate je langer yoga beoefent wordt je je meer en meer gewaar van de stroom van deze prachtige subtiele energie.

Pranayama

Door onze ademhaling te veranderen en ons lichaam te openen leer je gaandeweg om deze belangrijke bron te sturen. Dit leer je o.a. door het doen van ademhalingstechnieken (pranayama’s) en  yogahoudingen (asana’s).

Prana stroomt door ons lichaam via een heel verfijnd systeem van energiekanalen ook wel nadi’s genoemd.

Er zijn ongeveer 72.000 energiekanaaltjes in ons lichaam. Als één van deze kanaaltjes geblokkeerd is, kan de vitale energie het desbetreffende gebied niet meer goed bereiken. Dit kan het gebied uiteindelijk verzwakken en ziek maken.

Het is dus zaak dat er in alle gebieden van ons lichaam een ongehinderde stroom van vitale energie aanwezig is en blijft.

En hiermee beschrijf je in één zin de essentie van yogahoudingen en ademhalingstechnieken.