De meest complete yoga website van Nederland
Vrijland

Locatie

Blijburg, Amsterdam, Netherlands
Blijburg, Amsterdam, Netherlands
Categorie

Meer informatie

Read More

Datum

05-05-2018

Tijd

Hele dag

Kosten

v.a. € 25,00

Vrijland festival

Vrijland festival en Moderne Hippies #MEDITATEFORFREEDOM op Bevrijdingsdag 

Vrijland festival en Moderne Hippies starten dit jaar een nieuwe traditie op Bevrijdingsdag. 
“Om 14:00 organiseren wij een geleide groepsmeditatie op het festivalterrein om gezamenlijk stil te staan bij de vrijheid waarin wij mogen leven en onze collectieve energie toe te wijden aan de mensen en dieren die vandaag de dag nog steeds niet in vrijheid kunnen leven,” aldus Nadia Duinker, organisator van Vrijland. 
De meditatie zal in het engels worden begeleid door oprichter van het platform Moderne Hippies, Zoë van Liere. “We hebben er bewust voor gekozen om Engels als voertaal te gebruiken om in een internationale stad als Amsterdam niemand uit te sluiten die wilt bijdragen en deelnemen aan de meditatie. Ondanks dat bevrijdingsdag een Nederlandse feestdag is, is vrijheid van en voor iedereen en vinden wij dat het vieren hiervan voor iedereen die op dat moment in Nederland is toegankelijk zou moeten zijn”. 
 
Tijdens Bevrijdingsdag staan we niet enkel meer stil bij de vrijheid na de Tweede Wereldoorlog, maar des te meer bij algehele vrijheid, met thema’s als seksualiteit, religie, gender en identiteit. Natuurlijk is een gezonde leefomgeving een onlosmakelijk onderdeel van dit alles. We willen tijdens Bevrijdingsdag samen een moment nemen om stil te staan bij de eenheid in one diversiteit en het werkelijk accepteren van wie je bent door je te bevrijden van je eigen gedachten, oordelen en verwachtingen. Op deze manier willen we mediteren voor een wereld die zich realiseert hoeveel rijkdom, schoonheid, kennis en dynamiek deze verschillen brengen. We willen zoeken naar verbinding in plaats van verdeeldheid en een plek creëren waarin ruimte is voor de vrijheid van iedereen,” aldus van Liere. 
Velen onderzoeken hebben de positieve effecten van meditatie op het welzijn van de mens al aangetoond en er is een steeds groter wordende groep mensen die meditatie als vast onderdeel in hun leven implementeert om meer innerlijke rust en tevredenheid te creëren. De kracht van collectieve energie en de beweging die hiermee kan worden gecreëerd is iets heel bijzonders en daarom roepen Vrijland Festival en Moderne Hippies iedereen op om mee te doen.
Verschillende meditatiecentra en yogascholen uit Amsterdam, waaronder De Nieuwe Yoga School, hebben reeds aangegeven dit initiatief te ondersteunen en met een groep cursisten deel te nemen aan de meditatie op Vrijland. Met dit bredere draagvlak hopen Vrijland en Moderne Hippies een groeiende beweging te kunnen starten waarmee ieder jaar meer mensen op deze manier stil staan bij de thematiek van bevrijdingsdag om zo meer aandacht te vestigen op het belang van verdraagzaamheid.