Wat is jouw ware natuur? Yogisan presenteert: de Yogadokter over pitta dosha.

Wat is pitta dosha?

Pitta dosha is in ons lichaam de manager van de spijsvertering en andere processen van omzetting. Deze dosha regelt alle vormen van metabolisme en dat doet het op basis van het element vuur in het element water. Want open vuur in ons lichaam zou natuurlijk te heet zijn.

Pitta-eigenschappen zijn: heet, beetje olieach­tig, scherp, vloei­baar, zurig, licht, bevochti­gend. Houdt deze kwaliteiten van pitta altijd goed in gedachten. Ze zijn zeer belangrijk en behulpzaam bij het onderkennen van iemands ware natuur. Maar ook bij zogenaamde pitta-klachten.

Waar zit pitta?

Pitta zetelt voorna­melijk in de dunne darm. Daar zorgt deze dosha voor de lichaams­tempera­tuur, de alge­mene uitstra­ling van de persoon, het spijsverte­ringsvuur, de opname van stoffen en de stofwis­se­ling.

Verder is deze dosha verant­woordelijk voor het zicht (de ogen), de hormoonhuis­houding en de kleuring van het bloed (hemo­globine) en de huid. Mensen met een pitta-constitutie zullen relatief sneller problemen en aandoeningen in deze typische pitta-gebieden krijgen.

Keep it cool!

Koelte (‘keep it cool!’) en ‘vriendelijke’ en verzachtende voeding en leefstijl zijn belangrijk om deze biologische manager goed te ondersteunen, of weer in evenwicht te brengen wanneer hij verstoord is geraakt.

De Yogadokter vertelt in volgende afleveringen meer over hoe de verschillende dosha’s zich kunnen uiten en hoe je daarmee om kunt gaan.

Over De Yogadokter

Of het nu hoofdpijn is, stress of huidverzorging – Yogadokter Coen van der Kroon geeft praktische tips aan de hand van yoga en ayurveda. Hij laat zien dat deze wetenschappen, die duizenden jaren oud zijn, nog altijd actueel zijn en praktisch toepasbaar.