Yogisan presenteert: de Yogadokter over de 3 dosha’s. Wat zegt ayurveda over de tridosha? Bekijk de video over deze belangrijke managers van ons systeem.

Wat zijn dosha’s?

Ayurveda is bekend om de drie doshas: vata, pitta en kapha. Ayurveda ziet de drie doshas als belangrijke en intelligente steunpilaren voor ons biologische systeem: ze helpen bij het reguleren van onze fysiologie. Ze vormen tevens een buffer als er bij de regulatie daarvan wat mis gaat, of invloeden van buitenaf een inbreuk zouden kunnen doen op onze vitale weefsels. Het zorgen voor een goed evenwicht van die doshas – ofwel managers van ons systeem – is een prioriteit in ayurveda.

De drie dosha’s zijn dus drie combinaties van telkens twee elementen die met elkaar in een levendig contact zijn. Vata is voornamelijk opgebouwd uit de elementen ether en lucht, pitta uit vuur en water, en kapha uit water en aarde. Bij de doshas gaat het meer om de functie dan om de structuur, en daarom spreekt men hier ook wel van de drie bio-krachten in het leven en in ons.

  1. vata (ether en lucht) – is de bio-kracht van beweging en communicatie
  2. pitta (water en vuur) – is de bio-kracht van metabolisme en transformatie
  3. kapha (aarde en water) – is de bio-kracht van voeding, groei en stabiliteit 

Ayurveda: ‘Iedereen is uniek’

Men zegt wel dat ayurveda uitgaat van een concept van verschillende menstypen. Met nadruk gebruiken we hier het woord ‘concept’, om te voorkomen dat deze ‘menstypen’ te absoluut genomen worden. Voor ayurveda is iedereen uniek. Dat kan ook niet anders, want iedereen is net weer anders dan een ander, zelfs als de gelijkenis zeer groot is.

En daar komt nog een ander aspect bij: ieder van ons is altijd in een andere omgeving en alleen dat al maakt ieder van ons uniek. Ayurveda is in feite niets anders dan een wetenschap van de ‘omgeving’ en haar invloeden op ons. Ayurveda gaat over aanpassen en bijstellen, van onszelf in onze altijd veranderende omgeving: het is een organische wetenschap – geen statische.

Binnen die organische wetenschap van verandering reikt ayurveda ons de drie doshas aan om die veranderingen en onze reactie daarop – die voor ieder van ons uniek is – beter te kunnen begrijpen. En meer begrip betekent meer mogelijkheden om aan te passen en bij te stellen. Dat is vooral van belang voor onze gezondheid – preventief én genezend!

Over De Yogadokter

Of het nu hoofdpijn is, stress of huidverzorging – Yogadokter Coen van der Kroon geeft praktische tips aan de hand van yoga en ayurveda. Hij laat zien dat deze wetenschappen, die duizenden jaren oud zijn, nog altijd actueel zijn en praktisch toepasbaar.