Op welk deel van de dag kom jij het beste tot je recht? En hoe komt dat zo? Yogisan presenteert: de Yogadokter over dosha’s en de verschillende dagdelen.

De samenhang van het leven volgens de ayurveda

Alles in ayurveda draait om relaties: iedereen is voortdurend in relatie met of in interactie met de omgeving. Alles en iedereen in de wereld vormt een organisch geheel, waarbij alles en iedereen elkaar voortdurend wederzijds beïnvloedt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het weer buiten, voor de seizoenen, voor de mensen die om iemand heen op de werkvloer werken, en – niet in het minst – voor het eten en drinken dat we tot ons nemen.

Om meer geluk en welzijn te ervaren – wat ook een betere gezondheid betekent – is het goed die alomvattende relaties met de omgeving te optimaliseren. Ayurveda legt daarom veel nadruk op een goede en consequente afstemming gebaseerd op je constitutie én je omgeving. De verschillende doshatypen staan op een verschillende manieren in relatie met hun omgeving. Een vatatype heeft een andere levens- en dagindeling nodig dan een pittatype of een kaphatype.

Welke dosha is actief in welk dagdeel?

Laten we eens kijken naar de dagindeling in vata, pitta en kapha: twee keer per dag wordt er een cyclus doorlopen waarbij één van de doshas gedurende een deel van die cyclus overheersend is. In grote lijnen zien die cycli er als volgt uit:

  • Dosha's en het dagritme02 – 06 uur: vata
  • 06 – 10 uur: kapha
  • 10 – 14 uur: pitta
  • 14 – 18 uur: vata
  • 18 – 22 uur: kapha
  • 22 – 02 uur: pitta

Stand van de zon belangrijk

Natuurlijk lopen cycli nooit geheel gelijk met de klok en wordt de golfbeweging uiteindelijk veel meer beïnvloed door de natuurlijke invloeden.

Dosha's en het dagritmeZo is het hoogtepunt van pitta dosha meer verbonden met het moment dat de zon haar hoogste punt aan de hemel bereikt heeft, dan met het precieze tijdstip van 12 uur, dat in feite afhankelijk is van factoren als de plaats in een tijdzone, zomer- of wintertijd, etc.

Hetzelfde geldt voor vata dosha dat met de opgang en ondergang van de zon verbonden is: dan komt namelijk de atmosfeer op een intensieve manier in beweging en beweeglijkheid is bij uitstek een kwaliteit van vata.

Kapha dosha in de ochtend is verbonden met het stabiliseren van onze dag, en in de avond met het zwaar maken en dus klaar maken voor de slaap.

Over De Yogadokter

Of het nu hoofdpijn is, stress of huidverzorging – Yogadokter Coen van der Kroon geeft praktische tips aan de hand van yoga en ayurveda. Hij laat zien dat deze wetenschappen, die duizenden jaren oud zijn, nog altijd actueel zijn en praktisch toepasbaar.