Ayurveda passé? Welnee! Yogadokter legt uit waarom deze oude wetenschap nog altijd actueel is en bovendien relevant voor een breed scala van alledaagse problemen.

De waarde van ayurveda voor de medische wereld

Ayurveda omvat een zeer omvangrijke en wetenschappelijke, logische theorie en praktijk van geneeskunde. Ayurveda is tevens rijk aan wat men zou kunnen omschrijven als body-mind-remedies, die een meer intuïtieve manier van leren en praktiseren ervan vraagt. Behalve remedies heeft ayurveda nog meer te bieden, met name op het gebied van het therapeutisch inzetten van bijvoorbeeld yoga, mindfulness of meditatie. De waarde daarvan wordt ook in de medische wereld steeds meer ingezien en geaccepteerd.

Lichaam, geest én ziel tellen mee

Ayurveda accepteert de rol van persoonlijke groei en spiritualiteit als belangrijke en vanzelfsprekende factor, wanneer het over gezondheid en leven in het algemeen gaat. Ook dat legt een bijzonder extra accent in het leren en (be)studeren van deze ‘wetenschap van het leven.’

"<yoastmark

Ayurveda is wetenschap én kunst

Een belangrijke factor bij het onderrichten is inzicht, een verfijnde en onderbouwde vorm van intuïtie. Ayurveda is zowel een wetenschap als een kunst. Wetenschap is vaak logisch en lineair opgebouwd, kunst heeft zijn wortels in intuïtie en is vaak niet-lineair. Ayurveda laat zowel wetenschap als kunst, al eeuwenlang op evenwichtige wijze in het leerproces tot uiting komen.

Medische bouwkunde

In de moderne manier van het leren van ayurveda aan Indiase hogescholen is het accent steeds meer verschoven naar vooral de technische kant van het onderwijs. Het leerproces is meer lineair en mentaal geworden; er is minder plaats voor het leren van geneeskunst, in plaats daarvan is er meer ruimte gekomen voor ‘harde’ geneeskunde.

Gelukkig is het ook een heel concrete en toegepaste vorm van geneeskunde. Het is een soort wetenschap: het lichaam kent veel aspecten die ‘technisch’ gezien belangrijk zijn om de ayurvedische medische wetenschap goed te kunnen uitoefenen in de praktijk.

Ayurveda is allesbehalve een gedateerde wetenschap! Er wordt nog volop onderzoek naar verricht, waarin ayureveda wordt onderbouwd met moderne wetenschappelijke informatie. Ayurvedische artsen en behandelaars kunnen hierdoor van de nieuwste onderzoeksgegevens op de hoogte zijn. Het kan ten slotte ook de praktijk – het behandelen van patiënten – ten goede komen.’ (Bron(nen): Scientific Basis for Ayurvedic Therapies, CRC Press 2004, ISBN 0-8493-1366-X]

Over De Yogadokter

Of het nu hoofdpijn is, stress of huidverzorging – Yogadokter Coen van der Kroon geeft praktische tips aan de hand van yoga en ayurveda. Hij laat zien dat deze wetenschappen, die duizenden jaren oud zijn, nog altijd actueel zijn en praktisch toepasbaar.